konakl

PROJEKTY

 

Příhradová mola pro malá plavidla

Příhradový modulový konstrukční systém se skládá ze dvou typů mol, hlavního o rozměrech 9,65 x 2,05 m a bočního o rozměrech 7,25 x 1,05 m. Spojovací modul o rozteči 1,2 m umožňuje spořádání jednotlivých prvků podle požadavků na velikost vyvazovaných plavidel, při změně funkce, nebo rozšíření sestavy doplněním dalších kusů. U větších sestav je tak možné ekonomické využití délky mol a případně rozvrhnout pořizovací investici dle možností.

Bezúdržbová koncepce: Celková koncepce materiálů je navržena pro minimální nároky na údržbu. Ocelová konstrukce je žárově zinkována, spojovací čepy nerezové. Plastové plováky jsou vypěněny, takže je zaručeno zachování plovatelnosti i při jejich proražení, a ochrana proti deformacím při mrazech. Pochozí rošt je navržen z dřevoplastových roštů značky Grenadeck, které jsou esteticky rovnocenné s dřevěnými, mají však prakticky nulové nároky na údržbu a i při namočení vykazují vyšší bezpečnost.

Plovoucí restaurace Orel

Přestavba nákladní lodi na plovoucí zařízení - kapacitní studie 2012.
Původní nákladní motorová loď postavená v r. 1951 v Holandsku o hlavních rozměrech 53,04 x 6,20 x 2,27 m, vyřazená z provozu r. 1997.

Záměrem návrhu je vytvoření důstojných prostor restaurace se zázemím v podpalubí, při zachování důstojné siluety historického plavidla. Vstup je řešen nástavbou ve tvaru kormidelny, a skrze příďovou nástavbu. Hlavní paluba nad bývalými nákladovými prostory je využita pro sezónní restauraci.

Přestavba vlečného remorkéru na rekreační plavidlo Erka

Přestavba vyřazeného vlečného remorkéru z r. 1961 na rekreační plavidlo při zkrácení z 31,5 na 24,0m.Houseboaty pro malé kanály

Houseboaty pro malé kanály pro snadnou proplavitelnost o celkových rozměrech 12,10 x 3,30 x 2,34 m. Nerezové těleso je dřevem pouze obloženo dubem, exteriér nástavby je řešen ve dřevě a oxidované mědi.

Molo pro přistávání osobních lodí

Návrh vytvořený na základě poptávky mola pro osobní lodě do Prahy - Troje. Ocelový celosvařovaný ponton o vnějších rozměrech 7,0 x 3,0 x 1,0 m je doplněn rozpěrnou lávkou o rozměrech 4,0 x 1,6 m.

Rozměry mola je možné upravit dle požadavků, stejně jako umístění a typ vyvazovacích prvků.Přestavba překladní pramice na obytnou loď

Variantní návrhy přestavby hamburské šuty na obytnou loď s obytnou plochou 65 m²- nabídkové studie.

Loď byla zkrácena z původních 24 m na 20 m, čímž se dostala do kategorie malých plavidel. Byla vyměněna obšívka podponorové části a nazinkována zvnějšku i zevnitř. Celé opravené kasko bylo následně opatřeno dvousložkovým nátěrem.

Ledoborcový člun

Tlačný člun byl navržen jako alternativní úsporné řešení problému chybějícího ledoborce na českých řekách. Současná praxe bourání ledu v zimních obdobích operuje pouze s provizorním použitím nákladních van a plavidel, která nejsou pro tyto účely navržena ani dimenzována.

Vizualizace vznikla jako odpověď na tento problém. Tento člun umožňuje postavit odpovídající trup s nesrovnatelně nižšími náklady, než je stavba běžného ledoborce, popřípadě postavit více kusů, a zefektivnit tak bourací práce vzhledem k pořizovacím nákladům. Navíc odpadá přemisťování drahého plavidla po českých vodách, jelikož jeden ledoborec není s to ani tak řešit problém zamrzání přístavů celoplošně. Spřažení navrhovaného tlačného člunu s tlačnými remorkéry, které patří k běžnému vybavení větších rejdařství i Českých Přístavů tak představuje nejefektivnější, nejjednodušší a nejlevnější řešení daného problému.

Člun by navíc mohlo být výhodné vybavit ramenem opatřeným řetězovou pilou pro řezání zvlášť silných ledů, nebo osadit bagrem se sbíjecím hrotem či standartním drapákem.