konakl

REKONSTRUKCE PLAVIDEL

Během let 2007 - 2010 naše firma realizovala dvě velké přestavby plavidel - ocelové konstrukce. Konverzi motorové nákladní lodi Josef Božek postavené roku 1953 na plovoucí zařízení - zázemí sportovně volnočasového areálu pro občanské sdružení Freestylepark Modřany, a přestavbu nákladního tlačného člunu typu T 1000 na restauraci.

Obě zakázky zahrnovaly opravy podponorových částí trupů, vyřezání částí stávajících konstrukcí, stavbu rozsáhlých nástaveb, instalace drenážních systémů a požárního systému v prvním případě, a další zámečnické úpravy.

V obou případech bylo nutné kvůli podjezdným výškám na cestě z našeho doku u Mělníka do Prahy postavit horní dvě úrovně palub na sobě a zdvihnout a usadit je vcelku v Praze, kde se stavby dokončovaly.

Josef Božek je vyvázán v Modřanech, Pizzerie Grosseto stojí nad Mánesovým mostem v centru Prahy.

www.freestylepark.cz
www.grosseto.cz


 Plavidlo před přestavbou

 Přestavba plavidla Grosseto

 Výstavba interiéru Grosseto

 Restaurace Grosseto

 Výstavba Josef Božek

 Výstavba Josef Božek

 Výstavba Josef Božek

 Kotviště Josef Božek